Pemenang Periode Maret 2018

Pemenang Lucky Draw Periode Maret
No Nama Pemenang Nickname Hadiah
1 Kaxxx Haxxx QUINTXXX Ipad Mini 4
2 Mixxx kxxx bxx KITASAXXX Samsung Galaxy A8
3 texxx prasexxx GUHTXXX Samsung Galaxy Tab A
4 agxxx kurniaxxx KURXXX Uang Tunai Rp 2.000.000
5 AGXXX ARDIANSXXX ANOBRXXX Uang Tunai Rp 1.000.000
6 Ridxxx kaxxx BDCEMXXX Uang Tunai Rp 500.000
7 Ardiyanto Balomba BREWOK_30 Uang Tunai Rp 250.000
8 Margarxxx Surbaxxx VANILXXX Uang Tunai Rp 100.000
9 Dixx Krisxx KWANKXXX Uang Tunai Rp 100.000
10 INDXX LESMXXX JINXXX Uang Tunai Rp 100.000
11 ERVITA BOJA621 Uang Tunai Rp 50.000
12 Yogi pratama YOGIPRTM Uang Tunai Rp 50.000
13 purnxxx bhaxxx BUAY_0XXX Uang Tunai Rp 50.000
14 Megxx Saxxx SAMY3XXX Uang Tunai Rp 50.000
15 ANDRXXX POEXXX OSTOWXXX Uang Tunai Rp 50.000
16 Exx Pratxxx IMLGDXXX Uang Tunai Rp 50.000
17 carolixx katixx FOXYGIRXXX Uang Tunai Rp 50.000
18 kenxx prastxx KENKEN1XXX Uang Tunai Rp 50.000
19 SUSAXXX FEXXX JUOPXXX Uang Tunai Rp 50.000
20 richxxx haxxx SHK_ASXXX Uang Tunai Rp 50.000
Selamat kepada para pemenang, Jangan lewatkan Lucky Draw periode April