Pemenang Periode September 2018

No Nama Pemenang Nickname Hadiah
1 JAKA SUNXXXX JKXXX9 Drone Dji Spark
2 IMAN KUXXXX KLOE23 Samsung Galaxy C9
3 INDAH SUMXXXX INXXX85 Emas Batangan 10 Gram
4 YOANA MXXXE PXXXX53 Uang Tunai Rp 2.000.000
5 ANDA SUKXXXA 2XXXTY Uang Tunai Rp 1.000.000
6 BUDI DONXXXX TTXXX11 Uang Tunai Rp 500.000
7 SUTRISNO WIJXXX CUXXX6 Uang Tunai Rp 250.000
8 RUDI SUSILO KEXXXXA HUXXXL221 Uang Tunai Rp 100.000
9 DODI LEONARD ARXXXD IXXR DXXX117 Uang Tunai Rp 100.000
10 ANDI BUDXXXX PXXX39 Uang Tunai Rp 100.000
11 RIDZKY MAYANG PEXXXX DIXXX66 Uang Tunai Rp 50.000
12 TJHAI VXXA CAXXX Uang Tunai Rp 50.000
13 ANURXXX NURXXX86 Uang Tunai Rp 50.000
14 RUDI MILXXX JHONKXXXK Uang Tunai Rp 50.000
15 MAULANA SOFANXXXX G4XXXA Uang Tunai Rp 50.000
16 LUCKY ANDRE LALUXXX LUCKYAXXXX Uang Tunai Rp 50.000
17 BUDI WIJAYAXXX FAAXXX Uang Tunai Rp 50.000
18 NICKY Y. PANEKEXXX BIXXX8 Uang Tunai Rp 50.000
19 NAWXXX MISXXX Uang Tunai Rp 50.000
20 ARFIADI WAHYU NUGXXXX VINXXX Uang Tunai Rp 50.000